Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2009 Nr 33, poz. 495) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 19,35 zł, natomiast średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy wyniosła 4,95 zł.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych fośigw w 2008r. przypadających na jednego mieszkańca