Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2008 Nr 41, poz. 373) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł, natomiast średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy wyniosła 4,44 zł.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych fośigw w 2007r. przypadających na jednego mieszkańca