Informacja dla beneficjentów z terenu dotychczas obsługiwanego przez Punkt Konsultacyjny w Tarnobrzegu.

      W wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych zlikwidowane zostało Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Tarnobrzegu a utworzony w jego miejsce Punkt Konsultacyjny przestanie funkcjonować z końcem pierwszego kwartału 2008r. Beneficjenci z terenów powiatów: Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg – powiat grodzki, Tarnobrzeg – powiat ziemski oraz gmin Padew Narodowa i Majdan Królewski obsługiwanych dotychczas przez tę jednostkę, od dnia 1 stycznia 2008 roku obsługiwani będą przez Dział Wniosków i Kontroli Realizacji Umów w siedzibie Funduszu w Rzeszowie. W związku z powyższym po 31 grudnia br. wszelką korespondencję dot. spraw z tych rejonów należy kierować na adres: 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9.