Podpisanie Umów w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1)
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022

W dniu wczorajszym, tj. 25 lipca br., w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych w ramach Programu tzw. „Duży Strażak”. Oprócz Prezesów 11 jednostek OSP w wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Babiec, Prezes Zarządu WF Adam Skiba.

Zdjecie 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022.

 

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.:

 1. nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
 2. nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu.

Zarząd przyznał dotację 11 jednostkom ochotniczych straży pożarnych z województwa podkarpackiego na zakup 9 średnich samochodów ratowniczych oraz 2 samochodów lekkich:

 • OSP Urzejowice
 • OSP Brzeziny
 • OSP Myczkowce
 • OSP Dulcza Mała
 • OSP Paszczyna
 • OSP Budy Głogowskie
 • OSP Tuszyma
 • OSP Tylawa
 • OSP Hermanowa
 • OSP Czudec
 • OSP Iwonicz - Zdrój

Łącznie rozdysponowano w roku 2022:

 • 2.176.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
 • 100.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

 Zdjęcie 02

 Zdjęcie 03

 Zdjęcie 04

 Zdjęcie 05

 Zdjęcie 06

 Zdjęcie 07

 Zdjęcie 08

 Zdjęcie 09