W dniach 18-19 maja b.r. w Polańczyku odbyło się szkolenie pracowników WFOŚiGW z Rzeszowa oraz WFOŚiGW z Lublina.

Inicjatywa wspólnej organizacji szkolenia dwóch Funduszy z przygranicznych województw zrodziła się w reakcji na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Tematyka obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia sytuacji związanych z konfliktem oraz reakcji na nie.

Program szkolenia opracowany został w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Dowódcą
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewodą Podkarpackim, a prelegenci byli przedstawicielami tych jednostek, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny.

Tematy szkolenia:

  • Aktywny strzelec - (zasady zachowania ofiar).
  • Zasady zachowania w sytuacji ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego w miejscu publicznym.
  • Zasady zachowania w sytuacji zakładniczej – (zasady zachowania ofiar).
  • Bezpieczeństwo pracowników administracji – aspekty prawne i praktyczne.
  • Zasady zachowania się ludności cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzeń z użyciem substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych lub czynników biologicznych.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji użycia środków bojowych w czasie działań wojennych.
  • Funkcjonowanie 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Funkcjonowanie organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w czasie kryzysu militarnego – politycznego.
  • Ogniwo konne w strukturze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z zaprezentowaniem koniowozu do transportu koni policyjnych.

Rangę spotkania podniosła obecność zaproszonych gości, którzy podzielili się z uczestnikami wiedzą na tematy objęte szkoleniem. Wśród nich wystąpienia związane z problematyką zagrożeń spowodowanych konfliktem za naszą wschodnią granicą wygłosili: Poseł Piotr Babinetz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Juwa, Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher.

 Zdjęcie Polańczyk 01

 

Zdjęcie Polańczyk 02

 Zdjęcie Polańczyk 03

 Zdjęcie Polańczyk 04

 Zdjęcie Polańczyk 05

 Zdjęcie Polańczyk 06

 Zdjęcie Polańczyk 07

 Zdjęcie Polańczyk 08

 Zdjęcie Polańczyk 09

 Zdjęcie Polańczyk 10

 Zdjęcie Polańczyk 11

 Zdjęcie Polańczyk 12

 Zdjęcie Polańczyk 13

 Zdjęcie Polańczyk 14

 Zdjęcie Polańczyk 15

 Zdjęcie Polańczyk 16

 Zdjęcie Polańczyk 17

 Zdjęcie Polańczyk 18

 Zdjęcie Polańczyk 19

 Zdjęcie Polańczyk 20

 Zdjęcie Polańczyk 21

 Zdjęcie Polańczyk 22

 Zdjęcie Polańczyk 23

 Zdjęcie Polańczyk 24

 Zdjęcie Polańczyk 25

 Zdjęcie Polańczyk 26

 Zdjęcie Polańczyk 27

 Zdjęcie Polańczyk 28

 Zdjęcie Polańczyk 29

 Zdjęcie Polańczyk 30