W dniu 04.10.2021 r. wystepowały problemy z dostępem do strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie związane z awarią u dostawcy usług.

Za problemy przepraszamy.

Obecnie strona działa w sposób niezkłócony.