Gmina Miasto Rzeszów podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu "Stop Smog".

Wartość umowy to 1 mln 431 tys. zł, przy czym kwota współfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosi 70% kosztów przeznaczonych na jego realizację.

W związku z realizacją porozumienia, w 27 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie poprawiona tzw. efektywność energetyczna. Zostaną również wymienione nieefektywne źródeł ciepła.

To dobra wiadomość dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Podpisujemy dziś porozumienie z miastem Rzeszów, w ramach którego będą realizowane inwestycje dedykowane osobom najuboższym, które mają najniższe dochody i które – jeśli nie uzyskają wysokiego wsparcia dotacyjnego – nigdy takiej inwestycji nie przeprowadzą. Dzięki takim samorządom możemy dotrzeć do tych osób, możemy dofinansować koszty związane z wymianą tzw. "kopciuchów", ale i koszty związane, co bardzo istotne w dobie wysokich cen nośników energii, docieplenia domu. W sumie 27 gospodarstw domowych będzie miało sfinansowane docieplenie i wymianę źródła ciepła. Dziękuję miastu, że przystępuje do tego programu i w ten sposób chce zadbać o swoich mieszkańców - powiedział zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Prezes dodał, że w ramach programu "Stop Smog" podpisano już 20 porozumień.

Stop Smog

Zdjęcie 14

 

Zdjęcie 15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał już kilkudziesięciu wypłat dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego w ramach "Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

W ramach naboru do tego Programu wpłynęło 901 wniosków.

Do połowy czerwca br. podpisanych zostało 553 umów z jednostkami OSP na zakup sprzętu i doposażenia na łączną kwotę 5 308 641,00 zł

Zdjęcie 02 

Zdjęcie 01 

Zdjęcie 03 

Zdjęcie 04 

Zdjęcie 05 

Zdjęcie 06 

Zdjęcie 07 

Zdjęcie 08 

Zdjęcie 09 

Zdjęcie 10 

Zdjęcie 11 

Zdjęcie 12 

Zdjęcie 13 

W tym roku beneficjentami Programu są te jednostki OSP, które przekazały sprzęt ukraińskim strażakom.

 

 

Podpisanie Umów w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1)
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022

W dniu wczorajszym, tj. 25 lipca br., w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych w ramach Programu tzw. „Duży Strażak”. Oprócz Prezesów 11 jednostek OSP w wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Babiec, Prezes Zarządu WF Adam Skiba.

Zdjecie 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022.

W dniach 18-19 maja b.r. w Polańczyku odbyło się szkolenie pracowników WFOŚiGW z Rzeszowa oraz WFOŚiGW z Lublina.

Inicjatywa wspólnej organizacji szkolenia dwóch Funduszy z przygranicznych województw zrodziła się w reakcji na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Tematyka obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia sytuacji związanych z konfliktem oraz reakcji na nie.

Program szkolenia opracowany został w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Dowódcą
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewodą Podkarpackim, a prelegenci byli przedstawicielami tych jednostek, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny.

Tematy szkolenia:

  • Aktywny strzelec - (zasady zachowania ofiar).
  • Zasady zachowania w sytuacji ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego w miejscu publicznym.
  • Zasady zachowania w sytuacji zakładniczej – (zasady zachowania ofiar).
  • Bezpieczeństwo pracowników administracji – aspekty prawne i praktyczne.
  • Zasady zachowania się ludności cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzeń z użyciem substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych lub czynników biologicznych.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji użycia środków bojowych w czasie działań wojennych.
  • Funkcjonowanie 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Funkcjonowanie organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w czasie kryzysu militarnego – politycznego.
  • Ogniwo konne w strukturze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z zaprezentowaniem koniowozu do transportu koni policyjnych.

Rangę spotkania podniosła obecność zaproszonych gości, którzy podzielili się z uczestnikami wiedzą na tematy objęte szkoleniem. Wśród nich wystąpienia związane z problematyką zagrożeń spowodowanych konfliktem za naszą wschodnią granicą wygłosili: Poseł Piotr Babinetz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Juwa, Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher.

 Zdjęcie Polańczyk 01

 

Logo

W dniach 18-19 maja br. pracownicy WFOŚiGW odbywają szkolenie wyjazdowe, w związku z tym kontakt w tych dniach będzie utrudniony, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.