Komunikat dla gmin w sprawie zasad oznakowania PPCP

 

Czyste PowietrzeUprzejmie informujemy, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają obecnie prace nad pozyskaniem kolejnego źródła finansowania dla Programu „Czyste Powietrze” z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027(FEnIKS).

W najbliższym czasie, po uzyskaniu tego finansowania, wystąpi konieczność dodania, do już wskazanego obowiązku oznakowana w § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu dotyczącego realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dodatkowo znaków informujących o finansowaniu Programu „Czyste Powietrze” z programu FEnIKS.

W związku z powyższym, po ustaleniu zasad oznakowania dla programu FEnIKS zostaną przygotowane i udostępnione Państwu materiały uzupełnione o to oznakowanie. Do tego czasu uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z realizacją obowiązku wynikającego z § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu.

O umieszczeniu do pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl odpowiednich wzorów dokumentów oraz sposobie właściwego oznakowania pozostałych materiałów promocyjnych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

 

7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza ustanowiony przez ONZ. W tym dniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do odwiedzin, przy ul. Zygmuntowskiej 9 w godzinach od 7:30 do 15:30.

W punkcie konsultacyjnym usytuowanym przy wejściu będzie możliwość skorzystania z fachowej wiedzy doradców energetycznych, którzy podpowiedzą rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz przedstawią możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania inwestycji.

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu konkursu „Młodzi dają rady – zbieraj elektroodpady” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z województwa podkarpackiego, a jego celem była promocja idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych.

Laureatami konkursu zostały:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej,

Szkoła Podstawowa w Małkowicach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu,

Serdecznie Państwu gratulujemy.

W dniu 01.09.2023 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Planuję. Kupuję. Gotuję - nie marnuję” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W konkursie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego, a jego celem była promocja postawy poszanowania żywności oraz troski o to, by nie dochodziło do jej marnowania.

Laureatami konkursu zostały:

KGW w Bereżnicy Wyżnej

KGW w Bukowcu

KGW w Dobrej

KGW w Głowience

KGW w Markowcach

KGW w Myczkowie

KGW w Nadolanach

KGW w Nagórzanach

KGW w Prusieku

KGW w Przędzlu

Serdecznie Państwu gratulujemy.

??‍?Przekazanie samochodu dla OSP Malinówka w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, którego celem jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.